Στον τομέα της Ναυτιλίας πραγματοποίσα συναντήσεις με τους παρακάτω φορείς: 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πανελλήνια Ένωση Πλοηγών, Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών, Λιμεναρχείο Κυθήρων.