14.2.2013

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Κ. Υπουργέ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η συμβολή και η σημασία της ναυτιλίας στην οικονομία και ανάπτυξη της χώρας είναι νομίζω σε όλους μας πασιφανής. Η ναυτιλία αποτελεί μία από τις βαριές βιομηχανίες της χώρας, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος εξακολουθεί να κατέχει, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, την πρώτη θέση παγκοσμίως. Η Ναυτιλία είναι ο μόνος τομέας της οικονομίας της χώρας που ακόμα και αν επλήγη, όσο και οι άλλοι τομείς, άντεξε με λιγότερες απώλειες. Δυστυχώς όμως ο σημαντικός για την εθνική οικονομία τομέας της ναυτιλίας εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να στελεχώνεται από αποφοίτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που δεν θεωρούνται από το κράτος απόφοιτοι ανώτατηςεκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που επιχειρούμε στον Τομέα της Παιδείας, μας δίνεται μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως καμία μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία δεν περιλαμβάνεται ούτε στο Σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ούτε και στο σχέδιο νόμου για την Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας που πρόκειται να κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών στη Βουλή.

Σήμερα στις 10, διάσπαρτες ανά την ελληνική επικράτεια, Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού φοιτούν περί τους 4288 σπουδαστές. Συγκεκριμένα:

  • Ασπρόπυργος (ΑΕΝ Ασπροπύργου): Πλοιάρχων 717 - Μηχανικών 778
  • Νέα Μηχανιώνα (ΑΕΝ Μακεδονίας): Πλοιάρχων 420 - Μηχανικών 472
  • Πρέβεζα (ΑΕΝ Ηπείρου): Πλοιάρχων 430
  • Κύμη (ΑΕΝ Κύμης): Πλοιάρχων 133
  • Αργοστόλι (ΑΕΝ Ιονίων Νήσων): Πλοιάρχων 167
  • Χίος (ΑΕΝ Χίου): Μηχανικών 282
  • Ύδρα (ΑΕΝ Ύδρας): Πλοιάρχων 145
  • Οινούσσες (ΑΕΝ Οινουσσών): Πλοιάρχων 119
  • Σύρος (ΑΕΝ Σύρου): Πλοιάρχων 188
  • Χανιά (ΑΕΝ Κρήτης): Πλοιάρχων 210 - Μηχανικών 227

Ο αριθμός των φοιτητών είναι μεγάλος???, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα τη δυναμικότητα της ναυτικής εκπαίδευσης, ενώ η πολυδιάσπαση των Ακαδημιών αντικατοπτρίζει την έλλειψη σχεδιασμού, συνοχής και συνέργειας μεταξύ τους, γεγονός που με τη σειρά του επιδεινώνει τις όποιες δυσλειτουργίες και προβλήματα αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά και μόνο θα αναφέρω τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει η ΑΕΝ Ασπροπύργου, η μεγαλύτερη Ακαδημία της χώρας, την οποία και επισκέφθηκα πριν από λίγες μέρες. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν συντηρούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα πολλές αίθουσες να παρουσιάζουν σοβαρά ζητήματα στεγανότητας και μόνωσης, ενώ ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση στους χώρους υγιεινής. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση εργαστηρίων και πρακτικής εκπαίδευσης απουσιάζουν παντελώς, πολλώ δε μάλλον σύγχρονα όργανα πλοήγησης. Το σκηνικό αυτό συμπληρώνεται από το γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους καθώς δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική για τη συνέχιση των σπουδών τους πρακτική άσκηση σε πλοία, επειδή δεν προτιμώνται από τους πλοιοκτήτες.

Κ. Υπουργέ

Η μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη ναυτική εκπαίδευση θεωρούμε ότι είναι αναγκαία. Η φοίτηση στις ΑΕΝ είναι τετραετής με πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ένα ευρύ ακαδημαϊκό φάσμα επιστημών. Το πτυχίο πάραυτα δεν αναγνωρίζεται ως πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτού οι απόφοιτοι των ΑΕΝ να υφίστανται μια δυσμενή διάκριση, καθώς δεν μπορούν να απολάβουν ίσα προνόμια με τους αποφοίτους ανωτάτων σχολών. Δεν μπορούν για παράδειγμα να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές και καταλήγουν όμηροι μιας προδιαγεγραμμένης σταδιοδρομίας με κοινό τόπο το μπάρκο. Το σκηνικό αυτό συμπληρώνεται από το γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους καθώς δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους σε πλοία επειδή δεν προτιμώνται από τους πλοιοκτήτες.

Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τον πανίσχυρο στόλο των Ελλήνων εφοπλιστών είναι άρτια καταρτισμένο από καθηγητές που δεν υστερούν σε τίποτα από αντίστοιχους καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Πρέπει ωστόσο το διδακτικό προσωπικό να επιμορφώνεται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες και να ενταχθεί σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο κριτηρίων επιλογής. Η ανωτατοποίηση του και η ένταξη του στη συναρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να εξασφαλίσουν αυτά τα προαπαιτούμενα.

Οι ναυτικές σχολές πρέπει επίσης να εκσυγχρονιστούν με σύγχρονα μέσα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών όπως μηχανουργεία, προσομοιωτές γέφυρας, ναυτικά όργανα, ηλεκτρονικούς χάρτες πλοήγησης κτλ. που απουσιάζουν πλήρως από τις εγκαταστάσεις. Χρειάζεται στο ίδιο πλαίσιο να επαναξιολογηθεί ο μεγάλος αριθμός και η πολυδιάσπαση τους, που εκ των πραγμάτων αποτρέπουν τη σύγχρονη οργάνωση τους. Δεδομένα που έχουν εξασφαλισθεί από αντίστοιχες Ακαδημίες άλλων χωρών, που δημιουργούν στελέχη πρώτης γραμμής, και που κατά τεκμήριο προτιμώνται πλέον στην επάνδρωση των πλοίων από τον ελληνικό εφοπλιστικό κύκλο.

Το ναυτικό επάγγελμα μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα του αν συνοδευθεί από μια συνολική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης. Η χώρα μας μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο αυτό την ναυτική της παράδοση. Κατέχουμε την τεχνογνωσία και τεχνοτροπία για να διεκδικήσουμε τα παγκόσμια πρωτεία στον τομέα αυτό με την ουσιαστική μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου. Για τους λόγους αυτούς ερωτάστε κ. Υπουργέ,

1. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σύνολο τους οι ΑΕΝ και συγκεκριμένα η ΑΕΝ Ασπροπύργου;

2. Ποιες θετικές δράσεις προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο για τη δυσμενή διάκριση εις βάρος των γυναικών που φοιτούν στις ΑΕΝ;

3. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την αναβάθμιση των Ακαδημιών;

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Ρεπούση