23.10.2014

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: Σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της Πολιτειακής Παιδείας στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση

 

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει ανησυχητικά οι εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού στην χώρα μας, φαινόμενα τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την κοινωνική συνοχή και, κυρίως, τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αδιαμφισβήτητα, για την αποτροπή του εκφασισμού της κοινωνίας μας είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στους μηχανισμούς προαγωγής της ιδιότητας του δημοκρατικού πολίτη και, κυρίως, στο σχολείο το οποίο αποτελεί τον κατεξοχήν κοινωνιοποιητικό θεσμό για την δημιουργία υπεύθυνων, ενημερωμένων και ενεργών δημοκρατικών πολιτών. Δυστυχώς, όμως, όπως φαίνεται δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη όλοι τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του σχολείου σ’ αυτήν την προσπάθεια, αφού όπως διαπιστώσαμε το μάθημα της Πολιτειακής Παιδείας («Πολιτική και Δίκαιο») υποβαθμίστηκε στα Γενικά Λύκεια, κατόπιν υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2012, από υποχρεωτικό σε μάθημα επιλογής και μόνο στη θεωρητική κατεύθυνση.  

Επειδή το αντικείμενο της Πολιτειακής Παιδείας αντιμετωπίζεται ως υποχρεωτικό-διακριτό μάθημα γενικής παιδείας στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το οποίο μάλιστα διδάσκεται σε όλες ή τις περισσότερες τάξεις, και επειδή η διδασκαλία του κρίνεται απολύτως αναγκαία – ιδίως σήμερα –  αφού συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια της ιδιότητας του δημοκρατικού πολίτη και στον πολιτικό γραμματισμό των μαθητών κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την θωράκιση της Δημοκρατίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Προτίθεται να επαναφέρει άμεσα το αντικείμενο της Πολιτειακής Παιδείας ως υποχρεωτικό μάθημα στα Γενικά Λύκεια, δηλαδή κατά τη διάρκεια της παρούσας σχολικής χρονιάς;

2. Ποιές άλλες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει για την ενίσχυση της Πολιτειακής Παιδείας; Εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου ως μαθήματος κορμού σε όλες τις τάξεις της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση