4.12.2013

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: Σχετικά με το σχέδιο «Αθηνά» και την διαδικασία αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας

 

Κύριε Υπουργέ,

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαμόρφωση του σημερινού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης προέκυψε σταδιακά με αμφίβολα ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια εξυπηρετώντας, σε αρκετές περιπτώσεις, πελατειακές λογικές και συμφέροντα τοπικών παραγόντων ή και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη του ανασχεδιασμού του προκειμένου να έχουμε πανεπιστήμια που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημολογικές και αναπτυξιακές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ορθώς πριν από μερικούς μήνες τον επανασχεδιασμό της οργάνωσης και χωροθέτησης των ΑΕΙ,  με το σχέδιο «Αθηνά». Ανακοίνωσε επίσης την επαναδραστηριοποίηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) προκειμένου να επεξεργαστεί ένα σχέδιο  αναδιάταξης της ανώτατης εκπαίδευσης και δεσμεύθηκε ότι θα συνεργασθεί με την πανεπιστημιακή κοινότητα πριν καταλήξει σε συγκεκριμένο σχέδιο πρότασης. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση και απ’ όσο γνωρίζουμε δεν έχει καν ανανεωθεί το ΔΣ της ΑΔΙΠ.

· Επειδή η ενεργοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση προϋποθέτει την βέλτιστη αξιοποίηση της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας, γεγονός το οποίο καθιστά την ανωτέρω μεταρρύθμιση ιδιαίτερα κρίσιμη,

· Επειδή η υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης απαιτεί τον σεβασμό της ακαδημαϊκότητας και την εξασφάλιση ουσιαστικού διάλογου και διαβούλευσης στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας, και

· Επειδή η αναδιοργάνωση του ιστού της Ανώτατης Εκπαίδευσης οφείλει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός συστηματικού και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, με την υιοθέτηση ενιαίων και διαφανών κριτήριων που θα λαμβάνουν υπόψη αντίστοιχες εμπειρίες από τον ευρωπαϊκό χώρο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού των μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, χωρίς την γνώμη της οποίας δεν μπορεί να προχωρήσει η έκδοση Π.Δ. για συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση ΑΕΙ, σχολών και τμημάτων;

2. Προτίθεται, ο κ. Υπουργός,  να παράσχει μια εύλογη παράταση στα ΑΕΙ, πέραν δηλαδή της ασφυκτικής προθεσμίας της 1ηςΔεκεμβρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος εσωτερικής διαβούλευσης στα ιδρύματα, για την διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά με τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας;

3. Τι εξυπηρετεί η, κατά παράκαμψη θεσμοθετημένων διαδικασιών, διεξαγωγή μελέτης «για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας», για την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά», η οποία μάλιστα θα κοστίσει 137,760 ευρώ;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση