Μαρία Ρεπούση 

Βουλευτής Α' Πειραιά

08/12/2014

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Συγκρότηση και εκσυγχρονισμός  θεσμικού πλαισίου  προγράμματος "κατ’ οίκον νοσηλεία"»

Είναι γνωστό ότι τα νοσοκομεία μας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες νοσηλείας των πολιτών της χώρας. Σε μερικές περιπτώσεις οι ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν με επάρκεια σε συμπληρωματικές δομές νοσηλείας, όπως είναι οι ξενώνες και η κατ’ οίκον νοσηλεία. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είχε προβεί στο σχεδιασμό ενεργειών για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της κατ’ οίκον νοσηλείας που πρέπει να γίνει κατ’ οίκον φροντίδα, με τη συγκρότηση Πιλοτικών Δικτύων του προγράμματος σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο από 30/1/2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών τον Φεβρουάριο του 2014.

Η προβλεπόμενη στο ανωτέρω έγγραφο Υπουργική Απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Επειδή είναι αναγκαία τόσο η συγκρότηση του δικτύου για την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών και της αποσυμφόρησης των νοσοκομείων όσο και ο εκσυγχρονισμός του για να γίνει  περισσότερο επαρκής

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

α) Για ποιους λόγους δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση για τον εκσυγχρονισμό και την εφαρμογή του πιλοτικού δικτύου της κατ’ οίκον νοσηλείας; β)Πόσα τμήματα νοσοκομείων και κέντρων υγείας της χώρας  θα περιλαμβάνει; Θα εξεταστεί η δυνατότητα εκσυγχρονισμού του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλεία;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση